homescontents
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
จำนวนผู้เข้าชม : 47 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2566

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายตัวเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ถวาย ณ วัดสว่างอารมณ์

counter stats