homescontents
» กิจกรรมของโรงเรียน » ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
จำนวนผู้เข้าชม : 58 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2567

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดยนายโสมนัส ศรีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ชี้แจงถึงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา ระบบการดูแลนักเรียน ระเบียบเครื่องแต่งกาย และการดำเนินงานกิจกรรมของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวเนื่องกับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งพบปะครูประจำชั้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง

counter stats