homescontents
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนวันสุดท้าย
จำนวนผู้เข้าชม : 956 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2562

แจ้งเพื่อทราบ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ป.6
เนื่องจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนวันสุดท้าย ดังนั้นขอให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

counter stats