homescontents
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 568 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2564
~รับอุปกรณ์การเรียน~
 
กำหนดการ
 
วันที่ เวลา ระดับชั้น
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม เวลา 09.00-12.00น. ระดับชั้นอนุบาล 1-3, ป.1-2
  เวลา 13.00-15.00 น. ระดับชั้น ป.3-4
วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ระดับชั้น ป.5-6
 
สถานที่รับอุปกรณ์
- ระดับชั้นอนุบาล รับที่อาคารอนุบาล
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 บริเวณห้อง ป.3|4

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด
counter stats