homescontents
กิจกรรมของโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
25 พ.ค. 2567
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
28 ก.ค. 2566
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
28 ก.ค. 2566
ขบวนพาเหรดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษาอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2566
25 ก.ค. 2566
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
05 เม.ย. 2564
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
05 เม.ย. 2564
กิจกรรมเข้าค่ายลูกสามัญเสือชั้น ป.5-6 ปีการศึกษา2563
17 มี.ค. 2564
ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ CEFR [ Oxford Placement Test for Young Learners ]
16 มี.ค. 2564
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ และเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
03 มี.ค. 2564
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.1-3
23 ก.พ. 2564
โรงเรียนปลอดภัยนักเรียนปลอดภัย ตอนรับวันเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19
01 ก.ค. 2563
มูลนิธิประภาตธรรมคุณได้มอบทุนชุดนักเรียน ให้เเก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
10 มิ.ย. 2563
บริษัทสร้างการดี sw company โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(เกาะสมุย)
02 มี.ค. 2563
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายตัวเป็นพุทธมามกะ ณ วัดสว่างอารมณ์
12 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
01 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562
26 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 2562
พิธีฉลองอาคารเรียนใหม่(อาคารรัตนสิกขา) และเปิดห้องปฏิบัติการ
24 มิ.ย. 2562
กิจกรรมไหว้ครู 2562 ของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
13 มิ.ย. 2562
counter stats