homescontents
ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 3,252 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

                               โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   เขต 1    เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร   077-960181    E-mail:watsawangaromschool.samui@gmail.com    Facebook: โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  อำเภอเกาะสมุย เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6 บ้านเฉวง

            สีประจำโรงเรียน             ม่วง – ส้ม

               อักษรย่อของโรงเรียน          ส.ว.

                     คำขวัญของโรงเรียน           ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย

 ประวัติโดยย่อ

                  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 โดยพระอธิการแก่น เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน มีครูเพียงคนเดียว พระอธิการแก่นเป็นครูใหญ่

    - พ.ศ.2485 ได้สร้างอาคารขนาดพิเศษ ขนาด 8x20 เมตร 

    - พ.ศ.2500 ได้ยกพื้นให้สูงขึ้นเป็นอาคารเรียนสองชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต

    - พ.ศ.2508 ขอเปิดสอนชั้น ป.ปลาย ป.5-7 และได้ต่อเติมด้านข้างออกไป 4 ห้องเรียน

    - พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณ 20,000 บาทต่อเติมด้านข้าง 2 ห้อง

    - วันที่ 14 ธันวาคม 2514 ถูกพายุพัดหลังคาเสียหายมาก

    - พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคา

    - พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 1 หลัง 3 ห้องเรียน บริเวณวัดด้านทิศตะวันออก

    - พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง และได้ไปทำการสร้างในที่ดินที่ชาวบ้านบริจาคให้อยู่ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนประมาณ 700 เมตร

    -  พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/261 หลัง 3 ห้องเรียน

    -  ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/291 หลัง 4 ห้องเรียนวงเงินงบประมาณ 1,942,000 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของโรงเรียนห่างจากอาคารเรียนในวัดสว่างอารมณ์ประมาณ 800 เมตร เมื่อสร้างเสร็จในปีการศึกษา 2541 ได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.4-6 ไปเรียน

    - ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 2 ห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.2 ไปเรียน

    - ในปี 2544 ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ไปสร้างโรงอาหารที่อาคารเรียนแห่งใหม่

    - ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/29 จำนวน1หลัง 3 ห้องเรียน

     -   ปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครเกาะสมุย 3,723,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลังห้องเรียน และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ปีการศึกษา 2550

    -  วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ได้ย้ายนักเรียนทุกชั้นไปเรียน ณ โรงเรียนแห่งใหม่

    -  วันที่ 15 มีนาคม 2551 ได้สร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง ซึ่งกลายเป็นอาคารถาวร จำนวน 4 ห้องเรียน

    -  มีนาคม 2555 นายสนิท คุ้มพร้อม และนางเพียร คุ้มพร้อม ได้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 1,200,000 บาท

    - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2557 จากรัฐบาล เป็นเงินจำนวน 3,483,100 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนภูผาภิวัฒน์ (แบบอาคารเรียน สปช.105/29) ซึ่งการสร้างอาคารเรียนดังกล่าวใช้งบประมาณไม่เพียงพอ ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต สมชาย พูลสวัสดิ์ และคุณแม่หนูเอียง พูลสวัสดิ์ ได้ดำเนินการเป็นประธานในการทอดผ้าป่าให้แก่โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 2,237,598 บาท เพื่อใช้ในการสร้างอาคารเรียนภูผาภิวัฒน์เพิ่มเติม โดยโรงเรียนได้นำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,130,636 บาท ตามรายการนี้

    - ก่อสร้างอาคารเรียนภูผาภิวัฒน์ (แบบอาคารเรียน สปช.105/29) ตามราคากลางท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น

    - ต่อเติมอาคารเรียนภูผาภิวัฒน์ (แบบอาคารเรียน สปช.105/29) ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้อง

    - ต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา เนื่องจากเดิมสนาม เป็นสนามดินหน้าแล้ง เกิดฝุ่นละออง ทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพ

    - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559 จากรัฐบาล เป็นเงินจำนวน 22,212,900 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบอาคารเรียน318ล./55-ก) และโรงเรียนระดมทุนอีก 3,937,100 บาท 

counter stats